Kategorie

Najczęściej wyszukiwane

Nadajnik radiowy CCTV
Odbiornik radiowy
Transmisja Video 5.8GHz
Video Telemetria Sterowanie
System Bezprzewodowy Audio
Antena 868MHz Kamera
Radio HDMI Telewizja

przemysłowa cyfrowe

HD-SDI

Technologia

 Nasze urządzenia wykorzystują najnowoczesniejsze technologie przetwarzania obrazu oraz transmisji radiowej.

Urządzenia radiowe zbudowane są w oparciu o cyfrową syntezę częstośliwości oraz przestrajane filtry, zapewniające wysoką stabilność pracy, dużą selektywność i odporność na zakłócenia zewnętrzne

Projekty urządzeń poprzedzone są wywiadem rynkowym, sugestiami firm instalacyjnych oraz użytkowników.

Na etapie produkcji każdy produkt jest poddawany testom na prawidłowość działania.

Do produkcji używamy markowych komponentów znanych producentów, co owocuje długotrwałą i niezawodną pracą.
 
   technologia-transmisja-av-link

       

Nasi partnerzy w produkcji: